Tin tức

Bộ Xây dựng chuyển Tổng Công ty Licogi về SCIC

Bộ Xây dựng chuyển Tổng Công ty Licogi về SCIC

Bộ Xây dựng vừa chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng Công ty Licogi – CTCP về SCIC. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh cho biết, Tổng Công ty Licogi  là một trong 16 Tổng Công ty lớn trực thuộc Bộ Xây dựng. Việc chuyển giao Tổng […]