Bộ Xây dựng chuyển Tổng Công ty Licogi về SCIC

Bộ Xây dựng vừa chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng Công ty Licogi – CTCP về SCIC.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh cho biết, Tổng Công ty Licogi  là một trong 16 Tổng Công ty lớn trực thuộc Bộ Xây dựng. Việc chuyển giao Tổng Công ty Licogi về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ là một bước chuyển mới của Tổng Công ty Licogi, tạo điều kiện để Licogi khắc phục các khó khăn và phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh bày tỏ mong muốn, dưới sự quản lý phần vốn nhà nước của SCIC, cùng với các cổ đông khác, Licogi sẽ hoạt động tốt hơn, đáp ứng được định hướng của Nhà nước và doanh nghiệp, gia tăng giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh, về quản lý nhà nước, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với SCIC tiếp tục giải quyết nhưng tồn tại, cũng như trong định hướng phát triển và tái cơ cấu Tổng Công ty Licogi.

Trước đó, Tổng Cty Vinaconex thuộc Bộ Xây dựng đã chuyển giao cho SCIC nhiều năm nay và mới đây SCIC bán thành công cổ phần của Vinaconex cho công ty An Quý Hưng.

Bài viết nổi bật

Bộ Xây dựng chuyển Tổng Công ty Licogi về SCIC

Bộ Xây dựng chuyển Tổng Công ty Licogi về SCIC

Bộ Xây dựng vừa chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng Công ty Licogi – CTCP về SCIC. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh cho biết, Tổng Công ty Licogi  là một trong 16 Tổng Công ty lớn trực thuộc Bộ Xây dựng. Việc chuyển giao Tổng […]